God Jul!

23.12.2013 at 08:42

loypeHålandsdal Idrettslag vil ynskje alle aktive, foreldre og gode støttespelarar ei god jul og eit godt nytt år.

Takka vere stor dugnadsinnsats frå foreldre og gode økonomiske bidrag frå støttespelarar har me i år klart å

halde oppe eit høgt aktivitetsnivå med god kvalitet.

HIL har no om lag 60 registrerte utøvarar.

Me går no inn i ein aktiv sesong og håper på mange gode opplevelsar framover.

God jul til alle!

Mvh HIL