Karusellrenn 2022

Karusellrenn 2022

Så snart snøen legg seg, arrangere Hålandsdal Idrettslag skirenn i lysløypa på Holdhus.

Renna blir arrangert kvar tysdag når vèr-og føreforholda tillèt det.

Renna vil bli annonsert på heimesida.Følg med!

lysløypa 4.jan 2015

Løypelengder:

Frå 0 år t.o.m. 1.klasse: 500 meter
2. og 3.klasse: 2 x 500 meter
4. og 5. klasse: 1 km
6. og 7. klasse: 2.km
8. klasse: 3 km

Premie etter sesongslutt for for dei som går 3 renn eller meir.

Kr. 50 pr utøvar

Sal av vaflar!

INFO TIL DEI SOM ER MED Å ARRANGERER RENNA:

OBS: DUGNADSLISTE OG  ARBEIDSLISTE KJEM PÅ SPOND OG HEIMESIDA SNART!

Dugnadsliste/namn på kven som stiller kor tid: arbeidsliste karusell 2020

Arbeidsliste/kva inneheld dei ulike oppgåvene: arbeidsoppgåver karusell 2020

Les gjennom desse viktige dokumenta og noter deg kva du oppgåve er!

HUGS: PASSAR IKKJE DAGEN/DAGANE DU ER SATT OPP MÅ DU SJØLV FINNE EIN ERSTATTAR SOM ER MINST LIKE GOD ELLER BETRE ENN DEG SJØLV! 🙂

HISTORIKK:

2018:

Arbeidsoppgåver: Arbeidsoppgåver-Karusellrenn 2018

Arbeidslister: Dugnadsliste-Karusellrenn-2018

Dersom det ikkje kjem snø og rennet blir avlyst, utgår rennet. Renn blir med andre ord ikkje flytta.

Funksjonærar: byt innbyrdes dersom datoen du er satt opp på ikkje passar! Om dette blir problematisk, så ta kontakt.

——————————————————————————————————————————————

Resultat 2016:
Karusellrenn 19.01.16
Resultat Karusellrenn 16.02.2016
Karusellrenn 23.02.16
Karusellrenn 01.03.2016

Karusellrenn-08.03.2016