Styret

STYRET i HIL 2021/2022

LEIAR: Arild Rød
mob: 96094410
e-post: post@haalandsdalil.no

NESTLEIAR: Oddbjørn Halvorsen
mob: 94804456
e-post: oddbjorn.halvorsen@fusi.no

KASSERAR: Ole Helge Andreassen
e-post: kasserer@haalandsdalil.no

STYREMEDLEM:
Kjetil Mehl

STYREMEDLEM:
Gustav Folkestad

VARA : Sindre Hansen og
Kari Kallevik Hjartnes

————————————-

HIL-representant i Hordaland Skiskyttarkrets: Oddbjørn Halvorsen

————————————

STYRET I STIFTINGA BYGDASTØLEN SKI OG TURSENTER:

LEIAR: Ståle Rød
e-post: staale.roed@skanska.no 

KASSERAR: Vidar Hjartnes
e-post: vidar@efb.no

STYREMEDLEM: Gitle Berland

STYREMEDLEM: Jarle Berhovde

STYREMEDLEM: Egil Gjelland

VARA: Arne Rød og
Jostein Solvang

———————————–

HEIMESIDE:

KONTAKTPERSON: Kari Kallevik Hjartnes
mob: 990 40 313   e-post: heimeside@haalandsdalil.no

TEKNISK :