Karusellrenn 2018

Hålandsdal Idrettslag arrangerer skirenn i lysløypa på Holdhus kvar tysdag når vèr-og føreforholda tillèt det.
Påmelding frå kl 17.30 til kl 18.15. Start kl 18.30.
Renn kan bli avlyst på kort varsel. Ei avlysning vil bli varsla på heimesida. Følg med!

lysløypa 4.jan 2015

Løypelengder:

Frå 0 år t.o.m. 1.klasse: 500 meter
2. og 3.klasse: 2 x 500 meter
4. og 5. klasse: 1 km
6. og 7. klasse: 2.km
8. klasse: 3 km

Premie etter sesongslutt for for dei som går 3 renn eller meir.

Kr. 50 pr utøvar

Sal av vaflar!

INFO TIL DEI SOM ER MED Å ARRANGERER RENNA:

OBS: LISTENE ER OPPDATERT 8.JAN 2018

Arbeidsoppgåver: Arbeidsoppgåver-Karusellrenn 2018

Arbeidslister: Dugnadsliste-Karusellrenn-2018

Dersom det ikkje kjem snø og rennet blir avlyst, utgår rennet. Renn blir med andre ord ikkje flytta.

Funksjonærar: byt innbyrdes dersom datoen du er satt opp på ikkje passar! Om dette blir problematisk, så ta kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————

Resultat 2016:
Karusellrenn 19.01.16
Resultat Karusellrenn 16.02.2016
Karusellrenn 23.02.16
Karusellrenn 01.03.2016

Karusellrenn-08.03.2016