Årsmøte i Hålandsdal Idrettslag og stiftinga Bygdastølen ski- og tursenter

20.02.2019 på 21:25

Hålandsdal Idrettslag og stiftinga Bygdastølen ski – og tursenter kallar med dette inn til Årsmøter på Hålandsdalen montessoriskule Søndag 24. mars klokka 20.00. Saksliste blir lagt ut på www.haalandsdalil.no ei veke før Årsmøtet. Forslag til saker på årsmøte må vera styret i hende seinast 17. mars. Evt saker sendes: post@haalandsdalil.no

Styret i HIL og Stiftinga Bygdastølen Ski-og Tursenter