Feilen er retta

29.01.2019 på 08:24

No skal e-posten/kvitteringa som de får etter betalt Årsavgift Parkeringskort Bygdastølen vere retta.