Feil på kvittering Årskort

28.01.2019 på 22:15

Det er førebels feil i eposten som vert sendt ut automatisk til dei som har betalt vegavgift Bygdastølen. Me skal prøve å rette opp i dette så fort som mogeleg.

Men til info for dei som vil kjøpe årskort; det er prisane som står under fana Bygdastølen ski og tur – senter / Parkeringskort øverst på heimesida som gjeld.

Dei som har fått kvittering med feil sum kan berre bruke dette som parkeringsbevis saman med kvitteringsoblatet, og så håpar me at me får ordne opp i epost/kvittering så fort som mogeleg.