Helseklarering for internasjonal representasjon sesongen2018/2019

24.09.2018 på 17:59

Norges Skiskytterforbund(NSSF) vil for sesongen 2018/19 videreføre ordningen fra foregående sesonger med helseklarering av alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere særforbund og Sunn Idrett.

Formålet med klareringen bygger på at Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon, samt ønsker sunne og friske utøvere. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere.

Helseattesten består av to deler. Egenerklæring fra utøver og skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt.

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli makulert/slettet. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere.

Alle utøvere (gutter og jenter) som skal vurderes for representasjonsoppgaver i regi av NSSF må avgi helseopplysninger ved å sende inn helseattesten.

I 2018/2019 sesongen gjelder helseklarering for følgende renn:

  1. EYOF
  2. Junior VM
  3. IBU-cup junior
  4. EM senior
  5. IBU- cup senior
  6. World-cup senior
  7. VM senior

Praktisk er det opp til utøverne selv å administrere prosessen. Utøvere som har ambisjoner om å representere Norge internasjonalt i skiskyting må selv gå inn på NSSF sin hjemmeside ( http://www.skiskyting.no/no/forside_artikkelkarusell/Helseattest+for+skiskyttere.b7C_wJDQXN.ips ) og laste ned skjemaet fra linken som ligger der, fylle ut egenerklæring samt få utført undersøkelse hos lege. Attesten returneres innen 1. November ferdigutfylt, attestert pr post til adressen som er gitt. (NB! Skal ikke sendes som e-post. Husk riktig porto). Mottaker er underlagt reglene i helsepersonelloven og har taushetsplikt.

Praktiske Spørsmål om helseklareringsordningen rettes til Ragnar Hagen på mobil 99514377.

Med vennlig hilsen

Norges Skiskytterforbund

 Åshild Høva Sporsheim

Aktivitetskonsulent

ashild.sporsheim@skiskyting.no

www.skiskyting.no

+47 99 70 37 52

Følg oss
Instagram @biathlonnor
Twitter @nssf_biathlon
Facebook