Bestilling av Trimtex lagsbekledning 2018!!

13.09.2018 på 19:01

Det er tid for den årlige bestillingen av Hålandsdal IL sin lagsbekledning fra Trimtex.

Se vedlagt bestillingsskjema med årets priser. (størrelser og kolleksjon er slik det har vert de siste årene)
Nytt av året er at det ikke blir noen prøvedag. Dersom noen er usikker på størrelser så ta kontakt med noen som har utøvere i den aktuelle aldersgruppa som har klær, så kan man få prøvd størrelser på den måten.

NB!!! FRIST FOR BESTILLING ER SØNDAG 16.SEPTEMBER.

Utfylt skjema sendes pr epost til post@haalandsdalil.no eller leveres til Arild Rød.

attachment